Efektívnejší spôsob získania energetického posudku.

Energetický certifikát ku kolaudácii.

Objednať za 169,-
Energetický certifikát ku kolaudácii je povinný pre novostavby a rekonštruované budovy, ktoré sú podľa zákona povinné získať kolaudačné rozhodnutie. Tento certifikát je dôležitý pre majiteľov a prevádzkovateľov budov, pretože im umožňuje lepšie pochopiť energetické vlastnosti budovy a zistiť, kde môžu zlepšiť jej efektivitu a znížiť náklady na energie.

Energetický certifikát na plán obnovy

Objednať za 229,-
Energetický certifikát na plán obnovy domov je dôležitý pre majiteľov a prevádzkovateľov budov, ktorí chcú zlepšiť energetickú efektivitu svojich domov. Certifikát umožňuje majiteľom budov lepšie pochopiť energetické vlastnosti svojho domu a zistiť, kde môžu zlepšiť jeho energetickú výkonnosť. Tento certifikát je tiež súčasťou plánu obnovy domov, ktorý môže byť použitý na získanie finančnej podpory pre obnovu domu.

Energetická štúdia na plán obnovy NOVINKA

Objednať LEN za 39,-

Energetická štúdia na plán obnovy domov poskytuje rýchly prehľad o energetickom výkone budovy a overuje opatrenia, ktoré majú byť prijaté na zlepšenie energetických parametrov budovy. Medzi tieto opatrenia môžu patriť izolácia stien a strechy, výmena okien, modernizácia systému kúrenia a ohrevu vody a iné zlepšenia navrhnuté klientom.

Keď si nie se istí, či Váš dom splní požiadavky na poskytnutie dotácie. Objednajte si našu energetickú štúdiu pre POO, vyplňte dotazník a do 24hodín sa dozviete, či sa Vám oplatí žiadať o dotáciu.

Kontakt na živý hotline SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Objednať zdarma

Ak máte otázky týkajúce sa našich produktov alebo služieb, neváhajte nás kontaktovať. Naše tímy sú pripravené zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré by vás mohli zaujímať v súvislosti s energetickými posudkami a pomôcť vám pri rozhodovaní.

Ponúkame tiež podporu zákazníkom, takže ak máte problémy s našimi produktmi alebo službami, kontaktujte nás a budeme sa snažiť vyriešiť vaše problémy.

Čo je energetický certifikát?

Energetický certifikát budovy je súbor základných údajov, ktoré kategorizujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Energetickým certifikátom sa budova zatriedi do energetickej triedy v rozmedzí A až G. Budovy s najmenšou spotrebou energie majú certifikáty s triedou B - nízkoenergetické domy, prípadne A - pasívne domy.

K stavebnému povoleniu je potrebný Energetický posudok.

Energetický certifikát je povinný pri kolaudácii novopostavenej alebo významne obnovenej budovy.

Od 1.1.2013 je v platnosti zákon č. 300/2012 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 311/2009 Z.z., na základe ktorej sa zákon č. 555/2005 Z.z. vykonáva, uvádza, že energetické certifikáty sa povinne vyžadujú v prípade:

  • predaja alebo prenájmu budovy
  • verejnej budovy, ktorá je používaná orgánom verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje a jej celková úžitková plocha je viac ako 500 m² a po 9. júli 2015 aj verejné budovy s úžitkovou plochou viac ako 250 m² - zákon č. 555/2005 § 5/2b
  • dokončenia novej budovy alebo dokončenia významnej obnovy zákon č. 555/2005 § 5/2c

Platnosť certifikátu je maximálne 10 rokov z dôvodu zmeny vlastností materiálov.

projektant-projekt-budova Z energetického certifikátu budovy je možné vyčítať:

  • zaradenie do energetickej triedy
  • vyčíslenie ročnej spotreby energie potrebnej na vykurovanie, vetranie, klimatizáciu, prípravu teplej vody, elektroinštaláciu, osvetlenie v kWh na m² celej budovy
  • popis úprav navrhnutých na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, ak je to potrebné